Asiakasrekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n  ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Futuredu Oy (Y-tunnus: 2670123-5)

Munkkiniemen puistotie 18, 00330, Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Karri Hiekkanen

karri@futuredu.fi

REKISTERIN NIMI

Excelkoulu.com:in asiakas- ja käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Futuredu Oy:n tuottamien (Excelkoulu.com) palvelujen käyttäminen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Excelkoulu.com:in asiakas- ja käyttäjärekisterin ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää Excelkoulu.com:in toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Excelkoulu.com saattaa käyttää käyttäjä- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätiedot (esim. sisäänkirjautumiset, verkkokurssin suorittamisen seuranta)

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä kirjautuneena tapahtuva sivuston käyttö.

EXCELKOULU.COM-SIVUSTON KÄVIJÄSEURANTA

Excelkoulu.com-sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Futuredu Oy:n käytössä, paitsi Exelkoulu.com:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Excelkoulu.com:in tai Futuredu Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Excelkoulu.com:in tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tiedot sijaitsevat salasanasuojatuilla palveluilla.

Päivitetty 16.8.2019